น้องน้ำ ผู้ไม่เคยยอมแพ้

ตอน 1 ใครจะคิด อายุน้อย
เป็นมะเร็ง น้องน้ำ วัย 28 ปี
ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
เรื่องจริง! ไม่ใช่นิยาย ตอน 1

ผลลัพธ์ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์ของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน


ตอน 2 น้องน้ำ ชีวิตที่ต่อสู้
โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
จุดเริ่มต้น การรักษารับคีโม

ผลลัพธ์ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์ของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน


ตอน 3 ไม่น่าเชื่อ! คีโม 16 ครั้ง
หยุดน้องไม่ได้ น้องน้ำ
ไม่เคยถูกปฎิเสธ เม็ดเลือดขาวดี
คีโมต่อเนื่องจนจบ


ผลลัพธ์ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์ของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน


ตอน 4 ไม่น่าเชื่อ!
น้องน้ำ ตั้งครรภ์ หลังจบ
การรักษา
โรคมะเร็ง
เพียง 6 เดือน คุณหมอแปลกใจ
ท้องได้อย่างไร?


ผลลัพธ์ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์ของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน


ตอน 5 โรคมะเร็ง 6 เดือน
หลังจบรักษา ตั้งท้อง 15 เดือน

คลอดลูก แข็งแรง ทั้ง แม่ ลูก มหัศจรรย์ !

ผลลัพธ์ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์ของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน


Open